Silo altboşaltım helezonu, silo içindeki hububatın silo dışına taşınmasına yardımcıolur. Helezon sisteminin üzerinde bulunan kapaklar ve bu kapaklara kumanda edenmekanizma sayesinde silonun güvenli bir şekilde boşaltımı gerçekleştirilir.Kumanda merkezi ilk olarak merkezdeki kapağı açarken diğer kapaklarınaçılmasına olanak vermez. Merkez kapaktan akış bitikten sonra diğer arakapaklar açılır. Helezon taşıma sistemindeki parçalar galvanizli sacdan imaledilmektedir. Helezon yaprakların birleştirilmesinde özel olarak döktürülençelik askı yataklar kullanılır.  Güç,helezondaki tahrik miline zincir - kaplin sistemiyle redüktörlümotordandoğrudan aktarılmaktadır. Bu sayede helezon daha verimli ve güvenli bir şekildeçalışmaktadır. Elektrik bağlantısı için boru kablo kanalı sistemi kullanılarakpanoya güvenli şekilde bağlantı yapılır.

 OBİAL dip sıyırıcı helezonu, silotabanında yer çekimi kuvveti ile akış tamamlandıktan sonra kalan hububatınboşaltımını sağlar. Hareketini kendi etrafında 360 derece dönerekgerçekleştirir. Üzerine gelen hububat yükü hesaplanarak askı yatak grubu veözel kasa – çatı sistemine göre montajı yapılır. Mekanizmanın tamamısökülebilir cıvata bağlantı sistemine göre imal edilmektedir. Tahrik ve hareketüniteleri farklı olarak tasarlanmıştır. Motor ve redüktör arasındaki bağlantıkayış - kasnak sistemiyle sağlanmaktadır. Bu durum istenilen kapasite içinesneklik sağlamaktadır. İtici kuvvet olarak kullanılan özel tasarım “dozeryürüme mekanizması” yardımıyla silo içine müdahale edilmeye gerek kalmadan ürünboşaltım hareketini tamamlamaktadır. Dairesel hareketlerden kaynaklananelektrik kablo bağlantı sıkıntılarını “kollektör cihazı” kullanılarak özeltasarımlarla güvenli bir bağlantı yolu oluşturulmaktadır.

OBİAL zincirli dip sıyırıcı,alternatif olarak silo boşaltılmasını yüksek kapasite ile yapılabilmesi içingeliştirilen modelimiz bu istekleri karşılamaktadır. Her silo modeline göreözel tasarım ve montaj yapılmaktadır. Hareketini kendi etrafında 360 derecedönerek gerçekleştirir. Mekanizmanın tamamı sökülebilir cıvata bağlantısistemine göre imal edilmektedir. Tahrik ve hareket üniteleri farklı olaraktasarlanmıştır. Motor ve redüktör arasındaki bağlantı kayış - kasnak sistemiylesağlanmaktadır. Bu durum istenilen kapasite için esneklik sağlamaktadır. İticikuvvet olarak kullanılan özel tasarım “dozer yürüme mekanizması” yardımıylasilo içine müdahale edilmeye gerek kalmadan ürün boşaltım hareketinitamamlamaktadır. Dairesel hareketlerden kaynaklanan elektrik kablo bağlantısıkıntılarını “kollektör cihazı” kullanılarak özel tasarımlarla güvenli birbağlantı yolu oluşturulmaktadır.

ŞİMDİ İZLE

Yaptığımız her işe gönülden inanarak yaklaşıyoruz

105

ÜLKE

3873

PROJE

75

MİLYON KAPASİTE