Hızla değişen dünyamızın, hızla değişen sosyo-ekonomikkoşullarında bizleri ilgilendiren en önemli konu yeni koşullara ayak uydurmakve uluslararası ekonomide rekabet üstünlüğü elde etmek için neleryapılabileceğidir. Bu bakış açısından hareketle OBIAL, rekabet gücünüartırmanın tek yolunun sürekli iyileştirme, yenilenme ve sürekli gelişmedengeçtiğini kurum felsefesi olarak benimsemiş durumdadır. Dünya çapında üretimyapmanın büyük sorumluluk gerektirdiğinin bilincinde olan OBIAL, üretimine,üretim tesislerine ve üretici-müşteri ilişkilerine son derece önemgöstermektedir. OBIAL, üretici-müşteri ilişkisini günümüz global ticaret veüretim anlayışı içinde yeniden yorumlayıp stratejik bir işbirliği çatısıaltında Toplam Çözüm sunan bir platform oluşturmayı hedeflemektedir. DepolamaSistemleri tasarımını belirleyen iklim, hububat tipi ve doldurma/boşaltmamekanizma faktörleri çerçevesinde OBİAL Toplam Çözüm Platformu, müşterininbugünkü ve gelecekteki ihtiyacına cevap verecek en iktisadi ve en ideal ürünüoluşturmak için çalışmaktadır.

Tasarım ve mühendislik departmanlarının ortak çalışması ile ToplamÇözüm Platformu, müşteriye üretim sürecinin dışına da çıkarak uzun vadeli birstratejik ortaklık sunmaktadır. Toplam Çözüm Platformu, anahtar teslim üretimanlayışının da ötesine geçerken Toplam Kalite’nin bir uzantısı olarak üreticiyehizmet (danışmanlık) sağlayan bir fonksiyona sahiptir. Müşteri böylece “siparişveren ve satın alan” kimliğine üretici ile doğrudan ve uzun vadeli işbirliğisağlayan üçüncü bir ilişki eklemiş bulunmaktadır.

ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip ileriteknoloji üretim merkezinde yıllık üretim kapasitesi 3.000.000 ton olan hububatdepolama tesisi bulunan OBIAL, geçtiğimiz senelerde üretim kapasitesini %65arttırarak 5.000.000 tona çıkarmayı hedeflemiş ve bu hedefi gerçekleştirmiştir.Şimdilerde ise çok daha büyük hedeflere doğru hızla ilerlemektedir. Dünyanınsayılı büyük üretim tesislerinden biri olan OBIAL, üretiminin %70’ini 70’denfazla ülkeye ihraç etmekte, üretiminin %30’a yakın bir kısmını ise iç pazardatüketmektedir.

 

ŞİMDİ İZLE

Yaptığımız her işe gönülden inanarak yaklaşıyoruz

105

ÜLKE

3873

PROJE

75

MİLYON KAPASİTE