سیستم تهویه کانال های تهویه با توجه به ظرفیت سیلو و ویژگی محصولی که در آن ذخیره سازی خواهد شد، به هنگام ایجاد فونداسیون سیلو، درون بتون جاسازی می شود. این کانال ها با ورق های سوراخ دار گالوانیزه خمش داده شده با شیوه ای خاص که با توجه به ویژگی محصول طراحی شده اند، پوشش داده می شوند. دارای ساختاری شیب دار بوده و سمت جلویی آنها دارای پره سیمی می باشد. این پره ها مانع ورود پرنده و اشیای خارجی به درون سیلو می شود. همچنین ساختار شیب دار مانع ورود باران و برف به درون سیلو می شود. در مواردی که نیاز به خروج بیشتر هوا باشد، هواکش هایی با قطر بال 560 میلی متر از طرف OBIAL تولید می شود. جهت مکش هوای این هواکش ها دارای پره های سیمی و جهت خروجی هوا دارای ساختاری کرکره ای هستند. کرکره ها به نحوی طراحی شده اند که، هنگام شروع به کار هواکش باز شده، به هنگام توقف آن بسته شوند. علاوه بر این، OBIAL به منظور حل مشکل تهویه در انبارهای افقی حبوبات، کانال های سیاری که با ایجاد شیار بر روی ورق گالوانیزه تقویت شده و قابل اتصال به هم می باشند نیز تولید می نماید.

105

کشور

3873

پروژه

75

ظرفیت میلیون

تماشای فیلم

ما به هر کاری که انجام می دهیم با اخلاص نزدیک می شویم