...:محة عنا 

رکت سهامی آلتون تاش که یکی از شرکت های پیشروجهانی در زمینه سیستم های ذخیره سازی غلات است، حیات صنعتی خود را در سال 1981 درآکسارای آغاز کرده است. شرکت که فعالیت خود را با تولید قفس مرغ آغاز

نموده، در طول زمان با افزودن هواکش های محوری بهمحصولات خود، با تولید هواکش های مارک آلفان اولین شرکت تولید کننده هواکش درترکیه است. شرکت با سرعت بخشیدن به فعالیت های خود در مراحل بعدی، با توان کسبکرده از موفقیت های خود در این بخش صنعتی، تولید سیلوهای فولادی را نیز در چشمانداز خود قرار داده و با مارک OBIALنیازهای این بخش را نیز پاسخگو بوده و با تولید باکیفیت خود را به اثبات رساندهاست.
شرکت سهامی آلتون تاش با توسعه تاسیسات تولیدی خود همپای گسترش محصولات خود واختصاص بخش مهمی از سرمایه سالانه خود به فعالیت های تحقیق و توسعه، اهمیت ویژه ایبه تکنولوژی های تولیدی قایل بوده و به تولید در سطح استانداردهای جهانی میپردازد. با تاسیات خود به مساحت 1.050.000 مترمربع فضای باز و 32.000 مترمربع فضایسرپوشیده در آکسارای به ارائه خدمات می پردازد. شرکت با تولیدات با کیفیت برتر، خطمشی کیفیتی، درک خدمات بعد از فروش روند تبدیل شدن به برند را در ترکیه به پایانبرده، و موفقیت های کسب شده خود در بازار داخلی را به بازارهای جهانی انتقال دادهاست. شرکت همه ساله با اجرای صدها پروژه با گامهایی مطمئن به سوی اهداف خود حرکتکرده و از سال 1994 تاکنون با تحقق صادرات به بیش از 70 کشور، بارها مقام نخستصادرات در آکسارای را از آن خود کرده است. سیستم های تهویه با مارک
ALFAN، سیستم های ذخیره سازی فولادی غلات وتجهیزات انتقال با مارک OBIALنماینده کشورمان در سطح جهانی و به ویژه نزد کشورهای اروپایی است. شرکت سهامیآلتون تاش استمرار و کارآمدی خود را با انجام فعالیت های مرتب تحقیق و توسعه موردپشتیبانی قرار داه، موفقیت های بین المللی خود را با انطباق استانداردهای بینالمللی به اثبات رسانده و سیستم مدیریت کیفی بر اساس استاندارد TS EN ISO9001 -2008 ایجاد کرده است.

 

105

کشور

3873

پروژه

75

ظرفیت میلیون

تماشای فیلم

ما به هر کاری که انجام می دهیم با اخلاص نزدیک می شویم