مارپیچ تخلیه پایینی سیلو، کمک به خروج حبوبات درون سیلو به خارج از آن می کند. دریچه های موجود بر روی سیستم مارپیچ و مکانیزم دستور دهنده به این دریچه ها، باعث تخلیه ایمن سیلو می شود. سیستم دستور دهنده ابتدا با باز کردن دریچه مرکزی، مانع باز شدن دیگر دریچه ها می شود. بعد از اتمام جریان از دریچه مرکزی، دریچه های دیگر باز می شوند. سیستم مارپیچ از ورق گالوانیزه تولید می شود. نیرو مستقیما از کاهنده موتور به محور محرک مارپیچ انتقال می یابد. در نتیجه مارپیچ کاراتر و ایمنتر کار می کند. مارپیچ تمیز کننده پایینی OBIAL با چرخش 360 درجه ای حول خود، سبب تخلیه حبوبات باقی مانده در کف سیلو می شود. با محاسبه بار حبوباتی که بر روی آن وارد می شود سیستم بستر آویزان و سیستم قفس فولادی تهیه می شود. واحدهای محرک و حرکت به طور متفاوت طراحی شده اند. در نتیجه مارپیچ های تمیز کننده پایینی در بالاترین ظرفیت خود مورد استفاده قرار می گیرند.

105

کشور

3873

پروژه

75

ظرفیت میلیون

تماشای فیلم

ما به هر کاری که انجام می دهیم با اخلاص نزدیک می شویم