نقاله های زنجیزدار OBIAL جهت حمل اقتصادی و بدون خسارت حبوبات به صورت افقی و یا زاویه دار مورد استفاده قرار می گیرند. زنجیر تمامی نقاله های OBIAL برای کار در شرایط سخت مقاوم سازی شده اند. پره های کاردکی پلاستیکی اصطکاک بین جداره نقاله و زنجیر را به حداقل می رساند. پره های کاردکی از مواد پلاستیکی derlin تهیه می شود، با سیستم پیچی به هم متصل شده و بر روی زنجیر نقاله نصب می شود. زنجیرها درون محفظه نقاله بر روی قرقره های پلاستیکی delrin به راحتی حرکت می کنند. دنده های نقاله از فولاد تهیه و به وسیله semente سخت کاری می شوند. نقاله های زنجیردار با سیستم پیچی در مقایسه با نقاله های تک پارچه جوشی امکان نگهداری و نصب آسانی را فراهم می سازند. نقاله های زنجیردار OBIAL که برای حفره های دریافت کالا طراحی شده اند، انتقالی با کارآیی بالا و بدون خسارت را ممکن می سازند

105

کشور

3873

پروژه

75

ظرفیت میلیون

تماشای فیلم

ما به هر کاری که انجام می دهیم با اخلاص نزدیک می شویم