Dünya nüfusu giderek artmaktadır ve bu artışın sonucu olarakinsanların temel gereksinimlerinden birisi olan tahıl grubunun ekim alanlarıgenişletilmiştir. Bu genişlemeyle beraber tahıl grubunun uzun ve kısa vadeliolarak depolanması gerekmektedir. Tahıl grubunun hasadı yapıldıktan sonradepolandığı yerde saf halde olmadığından dolayı içerisindeki yabancımaddelerden yani ot, taş ve kumdan ayrılması gerekmektedir. Eskiden kalburdaelle yapılan eleme işlemi günlerce sürerken şimdi gelişen teknolojiyle berabersaatte tonlarca tahıl eleyen sistemler geliştirilmiştir. Bu ünitenin adı öntemizleme ünitesidir. Ön temizleme ünitesi genel yapı itibariyle 5 ana kısımdanoluşur. Tambur kasası, tambur, üst hazne siklon ve şasedir. Ana kasa ve üsthaznede yüksek mukavemetli galvaniz sac kullanılır. Paslanmaya (korozyona)karşı direnci yüksektir. Bağlantı elemanı olarak ise 10,9 kalite cıvatakullanılmıştır. Cıvatalar ve somunlar dacromed kaplama olup akma mukavemetiyüksektir. Siklon için st 37 kalite siyah sac kullanılmış olup parçalarınbirleşimi kaynakla sağlanmıştır. Korozyona direncini artırmak için 2 kat astarkaplanıp üstüne 1 kat boya atılır.

Çalışma Prensbi
Silo ekipmanı olarak elevatör vasıtasıyla üst hazne (aspiratör) de bulunan emmehunisine giren ürün ana kasanın içeresinde bulunan dönel tamburaaktarılır.     Üst haznenin arkasına bağlı olan radyal fanvasıtasıyla, ürün tambur içerisine akarken içerisindeki toz ve havadan hafifmaddeler çekilerek radyal fanın yanına bağlı olarak bulunan siklonaaktarılır.    Dönel tamburda ürünün eleme işleminin gerçekleşmesiiçin uygun eğim açısı verilerek ürünün yatay olarak hareket  etmesisağlanır ve çevresine sarılı olarak bulunan eleklerden geçirilir.   Ana kasada bulunan ara bölümler, ürünün eleklerden geçirildikten sonra ayrışanmaddelerin birbiriyle karışımını önleyerek ilgili alt boşaltım gözlerindenkonveyöre aktarılmasını sağlar.

ŞİMDİ İZLE

Yaptığımız her işe gönülden inanarak yaklaşıyoruz

105

ÜLKE

3873

PROJE

75

MİLYON KAPASİTE