Düz Tabanlı Silo

Silo üretiminde kullanılan yüksek kaliteli Magnelis ZM310kaplamalı gerilime ve paslanmaya karşı dayanıklılık gösterir. Özel olaraküretilmiş ve silolarımızın üretiminde kullanılan sacların galvaniz kaplamastandardı 600gr/m² . Galvaniz kaplama oranı müşteri isteklerine göredeğişmektedir. OBİAL sizlere 4,51 m’lik çaptan 31,60 m’lik çapa kadar, 5 tondan15000 tona kadar değişik düztabanlı çelik silo seçenekleri sunar.

katlıdır; dış kat tek parça galvanizli sacdan oluşur, iç kat ise üst üsteyerleştirilen iki kapıdan oluşur. Silo içindeki hububat doluluk oranı silo yanduvarı üzerindeki giriş kapısını aşmışsa çatıda bulunan gözetleme kapağı siloiçine giriş imkanı sağlar.

OBİAL silolarında kullanılan ısı kontrol sistemi sıcak alanları ve böcekfaaliyetlerinitespit etmemizi sağlayarak müşterilerimizi monitöre hububatkoşullarını tekrar yükleme zahmetinden kurtarır. OBİAL ısı kontrol sistemi ısıkablolarından, kabloların içine yerleştirilmiş ve hububatın sıcaklığını ölçenısı sensorlarından ve taşınabilir veya sabit ısı monitörlerinden oluşur. Isıkabloları içinde kabloları uzamaya karşı koruyan özel çelik halatlar mevcuttur.Isı kontrol sistemi PLC ile birleştirilerek silo içindeki hububatınısısının PLCekranından da kontrol edilmesini sağlamaktadır.

Konik Tabanlı Silo

OBİAL konik tabanlı hububat depolama çelik siloları çokamaçlı olarak kullanılabilir. Konik tabanlı çelik siloları alt konik tabanaçısı içinde depolanacak ürüne göre 45-65 derece arasında ürünün akış özeliğinegöre üretilir. Konik tabanlı çelik siloları özellikle değişik hububatçeşitlerinin depolama işlemlerini yürüten hayvan çiftlikleri, yem ve unfabrikaları gibi tesislerde kullanılabilir. Ayrıca kısa süreli ve geçicihububat depolama amacıyla da kullanılmaları son derece uygundur. Tüm OBİALkonik tabanlı silolarının yan duvar sacları, atkı destekleri ve giriş kapılarıgalvaniz çelik sacdan yapılır. Çelik yapısı nedeniyle konik taban oldukçadayanıklıdır. OBİAL sizlere 2,11 m’lik çaptan 10,83 m’lik çapa kadar değişikçap ve tonajlarda konik tabanlı çelik silo seçenekleri sunar.

Taşıyıcı Elevatör

OBİAL kovalı elevatörleri hububatın dikey olarak ekonomiktaşınmasını sağlar. Elevatör sistemi hububat için tasarlanmış ve en ağırçalışma şartları dikkate alınarak imal edilmiştir.
Tüm OBİAL elevatör sistemlerinde kolon, tahrik ünitesi başlığı ve gerdirmeünitesi Magnelis ZM310 sacdan üretilmektedir. Tahılların dikey taşınmasındaOBİAL tarafından özel olarak üretilen plastik kovalar kullanılmaktadır.
Elevatör sisteminin üst başlığında bulunan motor grubunun (IP 55) susızdırmazlık özelliği nedeniyle üzerinin kapatılmasına gerek kalmamaktadır.Motordan redüktöre hareket V-kayış kasnakla sağlanmaktadır. Redüktör tahrikmiline doğrudan bağlıdır. Tahrik ünitesi başlığında kolay erişim ve bakımimkânı veren 2 adet gözetleme kapağı bulunur. Başlığın iç kısmı, taşınantahılların zarar görmeden distribütöre aktarılmasını sağlamak için özel delrinmalzeme ve kauçukla kaplanmıştır. Başlıktaki tambur da kayışın kaymasını vepatinajı önlemek amacıyla kauçuk kaplamadır.
Elevatör sisteminin alt başlığında bulunan yine kolay erişim amaçlı 2 adetgözetleme kapağı ve temizlemeyi kolaylaştırmak için 2 adet seyyar kapakbulunmaktadır. Sağ ve sol yanında bulunan gerdirme ünitesi, yazın sıcak havakoşullarına ve uzun süre kullanıma bağlı olarak esneyen kayışı gerginleştirerekperformansının azalmasına engel olur. Mal alım kapağından akan hububatın tamburlakayış arasında sıkışarak zarar görmemesi için alt tambur çelik kafestenoluşmaktadır.

Zincirli Konveyör

OBİAL zincirli konveyörleri hububatın yatay veya açılıolarak ekonomik ve hasarsız taşınmasını sağlar.

OBİAL çeşitli ölçü ve kapasitelerde zincirli konveyörseçenekleri sunmaktadır. OBİAL zincirli konveyörlerinin kapasiteleri 20t/s  ‘den 1.000 t/s ‘e kadar değişmektedir.

Tüm OBİAL konveyörlerin zincirleri zor çalışma şartlarınauyum sağlayabilmesi için özel olarak sertleştirilmiştir. Hububat kazıyıcıplastik kanatlar konveyör kasasının yüzeyiyle zincirler arasındaki sürtünmeyien aza indirir.

Hububat götürücü kanatlar plastik delrin (UHMW1000)malzemeden yapılır, cıvatalı sistemle birleştirilir ve konveyör zincirleriüzerine monte edilir. Zincirler, konveyör kasası içinde aralıklarlayerleştirilmiş özel plastik delrin makaralar üzerinde kolayca hareketetmektedir. Zincirli konveyör dişlileri çelikten imal edilmiş olup sementeylesertleştirilir.

Tamamı bir parçadan oluşan kaynaklı konveyörlere nazaran,cıvatalı sistemle üretilen OBİAL zincirli konveyörleri ekonomik bakım ve montajimkânı sağlamaktadır.

Mal alım çukurları için özel olarak tasarlanan OBİALzincirli konveyörleri yüksek performans ve hasarsız taşıma gerçekleştirir.

 

Dağıtıcı

Magnelis kaplama sacdan üretilen OBİAL çok yolludağıtıcıları, hububatın dağıtılmasında kullanılır ve elevatörün üst başlığınınaltında bulunur. İzolasyonlu yapısı sayesinde dışarı toz çıkmasına imkânvermez. Dağıtıcı da hububatın temas ettiği noktalarda (UHMW 1000)malzemekullanılarak sürtünmeden kaynaklı aşınma engellenmiş olur. Dağıtıcının bütünbirleşim noktalarında cıvatalı sistem kullanılmaktadır. Hububatın akacağı yolswitch’le isteğe göre belirlenebilir. OBİAL dağıtıcıları yüksek tonajlı dolumve boşaltım sistemlerinde sorunsuz işlem yapabilecek kapasite ve mukavemetteüretilmektedir. Dağıtıcı üzerinde kullanılan motor ve sensörler arıza durumundakolaylıkla sökülüp değiştirilebilecek yapıya sahiptir. Bunun yanında akıştakibi ve dağıtıcı içinde bulunan boruda meydana gelebilecek herhangi bir arızaveya tıkanmanın tespiti ve giderilmesi için dağıtıcı gövdesinde gözetlemekapağı bulunmaktadır. OBİAL değişen sayılarda yola sahip dağıtıcı çözümlerisunmaktadır.

Helezon

Silo altboşaltım helezonu, silo içindeki hububatın silo dışına taşınmasına yardımcıolur. Helezon sisteminin üzerinde bulunan kapaklar ve bu kapaklara kumanda edenmekanizma sayesinde silonun güvenli bir şekilde boşaltımı gerçekleştirilir.Kumanda merkezi ilk olarak merkezdeki kapağı açarken diğer kapaklarınaçılmasına olanak vermez. Merkez kapaktan akış bitikten sonra diğer arakapaklar açılır. Helezon taşıma sistemindeki parçalar galvanizli sacdan imaledilmektedir. Helezon yaprakların birleştirilmesinde özel olarak döktürülençelik askı yataklar kullanılır.  Güç,helezondaki tahrik miline zincir - kaplin sistemiyle redüktörlümotordandoğrudan aktarılmaktadır. Bu sayede helezon daha verimli ve güvenli bir şekildeçalışmaktadır. Elektrik bağlantısı için boru kablo kanalı sistemi kullanılarakpanoya güvenli şekilde bağlantı yapılır.

 OBİAL dip sıyırıcı helezonu, silotabanında yer çekimi kuvveti ile akış tamamlandıktan sonra kalan hububatınboşaltımını sağlar. Hareketini kendi etrafında 360 derece dönerekgerçekleştirir. Üzerine gelen hububat yükü hesaplanarak askı yatak grubu veözel kasa – çatı sistemine göre montajı yapılır. Mekanizmanın tamamısökülebilir cıvata bağlantı sistemine göre imal edilmektedir. Tahrik ve hareketüniteleri farklı olarak tasarlanmıştır. Motor ve redüktör arasındaki bağlantıkayış - kasnak sistemiyle sağlanmaktadır. Bu durum istenilen kapasite içinesneklik sağlamaktadır. İtici kuvvet olarak kullanılan özel tasarım “dozeryürüme mekanizması” yardımıyla silo içine müdahale edilmeye gerek kalmadan ürünboşaltım hareketini tamamlamaktadır. Dairesel hareketlerden kaynaklananelektrik kablo bağlantı sıkıntılarını “kollektör cihazı” kullanılarak özeltasarımlarla güvenli bir bağlantı yolu oluşturulmaktadır.

OBİAL zincirli dip sıyırıcı,alternatif olarak silo boşaltılmasını yüksek kapasite ile yapılabilmesi içingeliştirilen modelimiz bu istekleri karşılamaktadır. Her silo modeline göreözel tasarım ve montaj yapılmaktadır. Hareketini kendi etrafında 360 derecedönerek gerçekleştirir. Mekanizmanın tamamı sökülebilir cıvata bağlantısistemine göre imal edilmektedir. Tahrik ve hareket üniteleri farklı olaraktasarlanmıştır. Motor ve redüktör arasındaki bağlantı kayış - kasnak sistemiylesağlanmaktadır. Bu durum istenilen kapasite için esneklik sağlamaktadır. İticikuvvet olarak kullanılan özel tasarım “dozer yürüme mekanizması” yardımıylasilo içine müdahale edilmeye gerek kalmadan ürün boşaltım hareketinitamamlamaktadır. Dairesel hareketlerden kaynaklanan elektrik kablo bağlantısıkıntılarını “kollektör cihazı” kullanılarak özel tasarımlarla güvenli birbağlantı yolu oluşturulmaktadır.

Tahıl Kurutma

Çalışma Prensibi

Bek fanı, hava çekiş panjurlarından bekin içerisine hava emişi yapar vetesisattan gelen gaz ile karışım oluşturur. Bu karışım brülör tarafındanyakılır. Bek fanı ve üst emme fanı yardımı ile yanma odası boyunca ilerler.Yanma odasında bulunan geçiş kanalından geçerek, ürün haznesi hava kanallarınailetilir. Hava kanallarından ürüne ısı geçişi olur ve ısınmış havanın bir kısmıdışarıya atılır, bir kısım ise tekrar sisteme girerken soğutma panjurlarındanalınan atmosferik şartlarda ki hava ile karıştırılır ve sistemde sirkülasyonettirilir.(Havanın nemini (doygunluğu) azaltmak için yapılmaktadır).Bu döngüiçerisinde ki ürün istenilen neme ulaştıktan sonra boşaltma mekanizmasındanhuniye geçerek sistemden çıkış yapar. Huniden çıkan ürün kadar da sistemesensörler yardımıyla tahıl geçiş bağlantısından ekleme yapılır. Bu ekleme ileısının geçiş bağlantısından akış borusuna gitmesi önlenir.

Genel Özellikler
 
1 ) Galvanizli ve tamamıyla sabitlenmiş güçlü temel yapılıdır.
2.) Tahıl giriş sistemi sayesinde, farklı ürün ve ürün koşullarında bile rahatçalışma imkanı sunar.
3.) İç çatı ve destekleri, rutubetli tahılın hazne içerisinden taneler halindegeçmesini sağlar.
4.) Düşük statik basınç ve homojen ısı dağılımının sağlanması sayesinde havanındüzensiz bir şekilde dolaşımı engellenir.
5.) Isı algılayıcıları sayesinde acil durumlarda makinenin yanma sistemikapatılır.
6.) Hava karıştırıcısı ile sıcaklık değerleri nominal değerden maksimum değereçıkartılır.
7.) Brülörler, ihtiyaç duyulan sıcaklığı sürekli olarak sabit tutar.
8.) Brülör sistemi Elster Krom Schröder ve ya Dungs markalı ve yüksekgüvenlikli cihazlardan oluşur.
9.) Brülör sistemi LPG, LNG, (Gaz Fazında) NG gibi yakıtlar kullanılarakçalıştırılır.
10.) Acil boşaltma kapakları ile haznelerde ki tahılın kontrol altındatutulması sağlanır.
11.) Tahıl depolama haznesi otomatik kontrollü olup besleyici elavatörü kontroleder ve elektrik tasarrufu sağlar.
12.) Pnömatik sistemle sabitlenmiş boşaltım sayesinde hazne içerisinde ürünükayıpsız tutar ve zamanlama mekanizması ile istenilen boşaltım zamanıayarlanır.
13.) Pnömatik sistemle sabitlenmiş fan panjurları ile fanların dış etkenlerdenkorunumu sağlanır.
14.) Yüksek kapasiteli fanlar; saçlar siyah saç, statik boya, brülörler;paslanmaz ve galvanize saçlarla çevrelenmiştir. Bu bölümlere açılan kapılar vekapaklar sayesinde rahatça müdahale edilmesine imkan sağlanır.
15.) Dış ısı yalıtımı kaplaması sayesinde ısı kaybı minimuma indirgenir. 16.)Siemens kontrol panoları (PLC) ile sistemdeki tüm ısı akışına, hava akışına vesıcaklık değerlerine ulaşılır ve ayarlanır.

Tahıl Temizleme

Dünya nüfusu giderek artmaktadır ve bu artışın sonucu olarakinsanların temel gereksinimlerinden birisi olan tahıl grubunun ekim alanlarıgenişletilmiştir. Bu genişlemeyle beraber tahıl grubunun uzun ve kısa vadeliolarak depolanması gerekmektedir. Tahıl grubunun hasadı yapıldıktan sonradepolandığı yerde saf halde olmadığından dolayı içerisindeki yabancımaddelerden yani ot, taş ve kumdan ayrılması gerekmektedir. Eskiden kalburdaelle yapılan eleme işlemi günlerce sürerken şimdi gelişen teknolojiyle berabersaatte tonlarca tahıl eleyen sistemler geliştirilmiştir. Bu ünitenin adı öntemizleme ünitesidir. Ön temizleme ünitesi genel yapı itibariyle 5 ana kısımdanoluşur. Tambur kasası, tambur, üst hazne siklon ve şasedir. Ana kasa ve üsthaznede yüksek mukavemetli galvaniz sac kullanılır. Paslanmaya (korozyona)karşı direnci yüksektir. Bağlantı elemanı olarak ise 10,9 kalite cıvatakullanılmıştır. Cıvatalar ve somunlar dacromed kaplama olup akma mukavemetiyüksektir. Siklon için st 37 kalite siyah sac kullanılmış olup parçalarınbirleşimi kaynakla sağlanmıştır. Korozyona direncini artırmak için 2 kat astarkaplanıp üstüne 1 kat boya atılır.

Çalışma Prensbi
Silo ekipmanı olarak elevatör vasıtasıyla üst hazne (aspiratör) de bulunan emmehunisine giren ürün ana kasanın içeresinde bulunan dönel tamburaaktarılır.     Üst haznenin arkasına bağlı olan radyal fanvasıtasıyla, ürün tambur içerisine akarken içerisindeki toz ve havadan hafifmaddeler çekilerek radyal fanın yanına bağlı olarak bulunan siklonaaktarılır.    Dönel tamburda ürünün eleme işleminin gerçekleşmesiiçin uygun eğim açısı verilerek ürünün yatay olarak hareket  etmesisağlanır ve çevresine sarılı olarak bulunan eleklerden geçirilir.   Ana kasada bulunan ara bölümler, ürünün eleklerden geçirildikten sonra ayrışanmaddelerin birbiriyle karışımını önleyerek ilgili alt boşaltım gözlerindenkonveyöre aktarılmasını sağlar.

Metal Konstrüksiyon

Bütün OBİAL silolarında, yürüme yolları ve dinlenmeplatformları bulunur. Yürüme yolları destek ayaklarının açıklığı, üzerindeçalışan zincirli konveyörlerden gelen yük, rüzgar yükü, kar yükü ve hareketlidiğer yükler göz önünde tutularak hesaplamaları yapılır ve buna göre üretilir.Cıvatalı sistemle birleştirilen modüler sistem montajı kolay ve galvanizkaplama olmasından dolayı bakım gerektirmez. Ayrıca güvenlikkonstrüksiyonlarının taşıyıcı ayak, yarım taşıyıcı ayak, elevatör kulesi,servis platformu ve merdiven gibi opsiyonları mevcuttur.

Kontrol Sistemleri

OBİAL sistemde kullandığı makineleri güvenilir bir şekildekumanda ve kontrol edebilmek için OBİ-Elektrik tarafından yapılan MCCPanolarını ve PLC-SCADA sistemini kullanmaktadır.
Basit hububat depolama sistemlerinde MCC panoları kullanılırken OBİAL büyük vedaha kompleks sistemlerde PLC-SCADA sistemlerini tavsiye etmektedir. MCCpanoları sistemin çalıştırılmasını manuel gerçekleştirirken PLC-SCADA tamotomatik kontrol imkanı sağladığından uzmanlık gerektirmez.
OBİAL, hem PLC-SCADA hem de MCC panoları kontrol sistemlerinde şaltmalzemelerinde dünyaca tanınmış ve güvenilir olan Siemens, SchneiderElektrik(Telemecanique) ve Phoenix Contact gibi üstün kaliteli markaları tercihetmektedir.
OBİAL’in sağladığı PLC-SCADA kontrol sistemiTüm sistemin tek noktadanyönetilmesini ve kontrolünü sağlar.


Her hububat depolama sistemine göre özel olarak hazırlanan yazılım sayesindeoperatörün yapabileceği tüm hatalar önceden hesaplanarak sistem hataya karşıtam korumalı hale getirilmektedir.

Çalışan ekipmanlar ve güç panolarında oluşabilecek olası arızaların tespiti vegiderilmesi konusunda operatör sistem tarafından uyarılır, arızanın tam olaraknerede olduğu operatöre bildirilir ve kısa zamanda müdahale imkanı sağlar.

Sistemin anlık olarak ne iş yaptığı görülür dolayısıyla da çalışan sistemeanlık müdahale etmek mümkün olur.

Olabilecek tehlikeli durumlar için sistemin otomatik olarak durmasının yanındasistem içinde gerekli yerlerde bulunan Acil Stop (Emergency) butonlarıyla aniduruş yaptırılabilir ve bu sayede personel güvenliği maksimize edilmiş olur.

Her türlü hububat aktarımında sistem belirli bir sıra ve zaman aralıklarınagöre gerektiği gibi çalıştırıldığı için, aksi durumda meydana gelebilecekarızalar (tahılın sistemi tıkaması ve buna bağlı olarak sistem elemanlarındaaşırı zorlanmadan kaynaklanabilecek fiziksel kırılma ve arızalar) baştanengellenmiş olur.

İnternet üzerinden sistemin çalışmasını izleme, kullanma ve arıza tespitimkanı, sorun çözümünde hem müşteri hem de OBİAL tarafında zaman kazancısağlar.

Kontrol panosunun 24V ile kumanda edilmesi ve kumanda sisteminin güç panosuylaizoleli olarak çalışması, elektriksel bir arızada kontrol sisteminin zarargörmesini engeller.

PLC-SCADA ile sadece yapılacak olan iş için gerekli motorlar çalıştırılırdolayısıyla gereksiz motor çalışmasını önler ve enerji tasarrufu sağlar.

Sistemde kullanılan şalt malzemelerinin daha önce de bahsedildiği gibi dünyanınher yerinde kolay yedek parça bulunabilmesine olanak veren bilinen markalardanoluşması sebebiyle kontrol sisteminde oluşabilecek arızalar kolayca ve çok kısazamanda giderilebilmektedir.
Kontrol sistemini tamamen endüstriyel ve dayanıklılığı yüksek ürünlerdenmeydana geldiğinden ağır kullanım şartları, nem, yüksek ısı vb. dış etkenlerinsisteme zarar verme ihtimali ortadan kalkmıştır.

 

Havalandırma Sistemi

Silo kapasitesine ve içinde depolanacak ürün özeliğine göretasarlanıp üretilen havalandırma kanalları silo temel betonarmesi yapılırkenbeton içine kurulur. Bu kanallar üzerine ürün özeliğine göre tasarlanmış özelbüküm delikli galvanizli saclar ile kaplama yapılır.

OBİAL ,değişik çap ve kapasitelerdeki silolarında depolanan ürününhavalandırılması için farklı  kapasitelerdeki yine kendi imalatı olanALFAN marka radyal ve aksiyal fanları kullanır.
 
OBİAL havalandırma bacaları silo içinde oluşan toz ve tarım ilaçlarının kolaycadışarı çıkmasını sağlar. Bu bacalar eğimli bir yapıya sahip ve ön yüzeyleri telperdelidir. Bu perdeler sayesinde silo içine kuş ve benzeri yabancı maddeleringirmesini önler. Eğimli yapısı sayesinde ise içeriye yağmur ve kar’ın girmesineolanak vermez.
Daha fazla hava çıkışının gerektiği durumlarda OBİAL tarafından üretilen özeltasarım çatı fanları kullanılmaktadır.
OBİAL ayrıca yatay hububat depolarındaki havalandırma problemlerini çözmek içingalvanizli sacdan oluklama yapılarak güçlendirilen ve birbiriylebirleştirilebilen seyyar tünel havalandırma kanalları da üretmektedir.


MODEL MOTOR DEVRİ (d/d) KANAT ÇAPI (inç) MOTOR GÜCÜ (kW) KAPASİTE (m3/h) BASINÇ P(mm.ss)
RF040 2850 RPM d/d 17" 4 7000 152
RF055 19" 5,5 9800 228
RF075 19" 7,5 13000 228
RF110 20" 11 15300 355
RF150 21" 15 18500 355
RF185 21" 18,5 19800 355
RF220 23" 22 20450 406
RF300 23" 30 21300 406

ŞİMDİ İZLE

Yaptığımız her işe gönülden inanarak yaklaşıyoruz

105

ÜLKE

3873

PROJE

75

MİLYON KAPASİTE