به خاطر سپاری اینکه ما یک اکیپ هستیم، تا به امروز اساس خط مشی کیفی OBIAL و همواره مورد توجه بوده است. با اخذ گواهی های TS EN ISO 9001: 2008 و DIN EN ISO 9001:2008، همواره در حال توسعه پروژهای خود که بر پایه این استانداردها بنا می کند می باشد. ما به عنوان OBIAL با دیدگاه تولید با کیفیت، تحویل به موقع، پشتیبانی خدماتی سریع و موثر، قیمت مناسب و خدمات نوآور به منظور جلب اعتماد مشتریان خود اصول زیر را سرلوحه خود قرار داده ایم. OBIAL با به پایان رساندن فعالیت های خود در ارتباط با استانداردهای کیفیتی، با دقت به استانداردهای مدیریت کیفی بین المللی تولید، استمرار قابلیت اطمینان خود با پرسنل مجرب و پشتیبانی خدمات بعد از فروش، توسعه دانش منحصر به فرد و متوجه ارائه راه کار در زمینه سیستم های ذخیره سازی حبوبات، هدایت بخش صنعتی مورد نظر با انجام پروژه های تحقیق و توسعه، و بدین ترتیب مرتفع سازی نیازهای متغیر، آگاه ساز ی مشتریان در قبال پیشرفت های بخش صنعتی، توجه جدی به رضایت مشتریان در فعالیت های تولیدی و فلسفه خدماتی، افزایش کارآیی، کاهش ضایعات و هزینه ها، بهبود مستمر کیفیت به منظور استمرار پرستیژ و قابلیت اطمینان، اهمیت به منابع انسانی، آموزش آنان برای توسعه کیفیت، کارآیی و دانش و توانایی شان، بهبود مستمر سیستم همراستا با مطالبات مشتریان، پرسنل و بخش صنعتی و شرایط رو به توسعه، پیگیری پیشرفت های تکنولوژیک برای تطابق با شرایط رو به توسعه، همکاری متقابل با تامین کنندگان و مشتریان به منظور بهبود کیفیت، احترام به محیط زیست، توجه کافی به محیط زیست در فعالیت های تولیدی، تلقین و تفهیم درک و فلسفه "محصول همواره محصول من است" به پرسنل جهت تحقق کیفیت و کارآیی،

105

دولة

3873

مشروع

75

مليون طن قدرة تخزينية

شاهد الآن

الإخلاص و الدقة في العمل هي أوليتنا في كل ما نقوم بتنفيذه