در دنیایی که به سرعت در حال تغییر بوده و در شرایط متغیر اجتماعی – اقتصادی آنچه که برای ما اهمیت دارد، همگام شدن با این تغییرات و انجام آنچه که برای کسب مزیت رقابتی در اقتصاد بین المللی لازم است می باشد. OBIAL با حرکت از این دیدگاه، افزایش قدرت رقابتی با بهبود مستمر، نوسازی و توسعه مداوم را به عنوان فلسفه سازمانی خود پذیرفته است. OBIAL با آگاهی از مسئولیت خطیر تولید در سطح جهانی، اهمیت فوق العاده ای برای تولید، تاسیسات تولیدی و روابط بین تولید کننده – مشتری قایل است. OBIAL با نگاهی دوباره به روابط تولید کننده – مشتری در شرایط امروزی تولید و تجارت جهانی، بدنبال ایجاد پلتفرمی برای ارائه راه کارهای فراگیر بر پایه روابط استراتژیک است. پلتفرم راه کارهای فراگیر OBIAL در چهارچوب عوامل اقلیمی تعیین کننده طراحی سیستم های ذخیره سازی، نوع حبوبات و مکانیزم های پر کردن / تخلیه، به دنبال ایجاد اقتصادی ترین و ایده آل ترین محصول برای پاسخگویی به نیازهای امروز

و آینده مشتریان است. پلتفرم راه کارهای فراگیر با همکاری مشترک بخش های طراحی و مهندسی، مشارکت استراتژیک مشترک و دراز مدتی با مشتری را حتی خارج از مرزهای تولید فراهم می نماید. پلتفرم راه کارهای فراگیر با فرارفتن از فلسفه تولید کلید در دست، با دنباله روی از کیفیت فراگیر دارای کارکردی برای ارائه خدمات (مشاوره) به مشتریان است. بدین ترتیب مشتری علاوه بر شخصیتی "سفارش دهنده و خریدار"، صاحب شخصیت سومی بر پایه همکاری های مستقیم و درازمدت با تولید کننده می شود.

 

OBIAL با در اختیار داشتن گواهی استاندارد مدیریت کیفی- 2008 ISO 9001، در مراکز پیشرفته تولیدی خود دارای ظرفیت سالیانه 3.000.000 تن تاسیسات ذخیره سازی حبوبات بوده و هدف خود را در سالیان گذشته افزایش ظرفیت 65% و ارتقا حجم تولید به 5.000.000 تن قرار داده و این هدف را محقق ساخته است. در حال حاضر نیز با سرعت به سوی اهداف بزرگتر در حال پیشروی است. OBIAL که یکی از تاسیسات تولیدی کم شمار دنیا می باشد، 70% تولید خود را به بیش از 70 کشور جهان صادر کرده و نزدیک به 30% تولید خود را در بازارهای داخلی به مصرف می رساند.

 

105

دولة

3873

مشروع

75

مليون طن قدرة تخزينية

شاهد الآن

الإخلاص و الدقة في العمل هي أوليتنا في كل ما نقوم بتنفيذه